Zamknij

Regulamin Dafne 1 i 2

Regulamin obiektów Dafne 1 oraz Dafne 2:

 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Dafne 1 ul. Wschodnia 10 A/Dafne 2, ul. Wolska 5 w Niechorzu.
 • Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. W razie rezygnacji z pobytu zadatek jest bezzwrotny. Wpłata zadatku równoznaczna jest z akceptacją regulaminu
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji, Gość powinien zgłosić  do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 • Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 • Goście zobowiązani są wypełnić kartę meldunkową  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią 
 • Należność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem rezerwacji pokoju. Przetwarzanie danych  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w dalszej części RODO.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 • W dniu przyjazdu do apartamentu pobierana jest od Gościa kaucja zwrotna w wysokości 500 zł. Gość odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie apartamentu do chwili rozliczenia się i zdania apartamentu w stanie niepogorszonym
 • Gość nie może przekazywać pokoju/apartamnetu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Odwiedziny osób niezameldowanych w Dafne 1/Dafne2 każdorazowo należy zgłaszać do właściciela obiektu. Odwiedziny osób niezameldowanych mogą odbywać się w godz. 10.00-20.00
 • Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 • Obiekt zobowiązuje Gości do dbałości i odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach.  Za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery, aparaty telefoniczne i inne przedmioty posiadające wartość materialną, artystyczną lub naukową właściciele Dafne 1/Dafne 2 nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w obiekcie z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 • W Dafne1/Dafne2 jest zakaz przestawiania mebli w apartamentach/pokojach oraz wynoszenie jakichkolwiek mebli na zewnątrz
 • Gość powinien zawiadomić właścicieli obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 1 tygodnia a następnie niszczone.
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych Gości i ich pobycie.
 • Na jeden apartament/pokój  przypisane jest jedno miejsce parkingowe, które znajduje się na terenie Dafne1/Dafne 2 lub przed obiektami. Parkingi są  niestrzeżone, a właściciele Dafne1/Dafne2 nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. W miarę możliwości udostępniamy miejsce parkingowe na kolejne auto za dodatkową opłatą 20 zł/doba. 
 • Wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych. Nie wolno używać przywiezionych przez Gościa maszynek do gotowania, czajników, grzałek, grzejników elektrycznych czy innych urządzeń mogących powodować  zagrożenie przeciw pożarowe pod rygorem nakazania opuszczenia obiektu.
 • Ze względu na komfort naszych Gości, w pokojach obowiązuje całkowity  zakaz palenia. Złamanie tego nakazu grozi karą 300 zł.
 • Za zgubienie lub zniszczenie kluczy pobierana jest opłata 100 zł.
 • Zabrania się gotowania i smażenia potraw pozostawiających intensywny zapach w tym ryb. Dozwolone jest to tylko na zewnątrz, na grillu.
 • Z ogólnodostępnej wiaty grillowej, placu zabaw, ogólnodostępnej kuchni należy korzystać  zgodnie z zasadami współżycia społecznego i pozostawienia ich w czystości.
 • Plac zabaw nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, a dzieci powyżej 3 roku życia na placu zabaw znajdują się pod opieką i na odpowiedzialność  rodziców lub opiekunów.
 • Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci w obiekcie i na jego terenie (klatki schodowe, schody, parking, plac zabaw, galerie).
 • Za szkody powstałe z winy dziecka odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie
 • Na terenie całego obiektu jest zakaz gry w piłkę nożną.
 • Goście zobowiązani są, aby w miejscach ogólnodostępnych zachowywać się w sposób nie przekraczający ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych. 
 • Gość  przywożący ze sobą (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu) psa lub inne zwierzę domowe (koty nie są akceptowane) ponosi opłatę 20 zł za dobę za jego pobyt oraz jest pobierana kaucja wysokości 500 zł  i zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby  zwierzę nie zagrażało innym Gościom, w szczególności zwierzę musi posiadać  aktualne potwierdzenie szczepienia i  być prowadzone na smyczy. Kategorycznie zabrania się swobodnego biegania psa po całym terenie obiektu. Przyjmowane są tylko psy wykastrowane i wysterylizowane. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod opieką której  pozostaje ono w obiekcie.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub przez email. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku. Wpłata należności, dokonanie rezerwacji i zameldowanie jest akceptacją warunków regulaminu.
 • Niestawienie się Gościa  w obiekcie do godziny 21.00  w dniu w którym przypada początek pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia,  jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i daje możliwość właścicielowi wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 • Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych  oraz umieszczania danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z rozporządzeniem RODO. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich weryfikacji, poprawiania bądź usuwania.
 • Dafne 1/Dafne2 nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 • Opłata klimatyczna pobierana jest od Gościa wg stawek gm. Rewal
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Dafne 1/Dafne 2  jest sąd właściwy dla położenia niniejszych nieruchomości.

Obiekty Dafne Niechorze

Komfortowy wypoczynek blisko morza

Strzałka w lewo Strzałka w prawo
Dafne 1 apartamenty
ul. Wschodnia 10A, Niechorze
Zobacz szczegóły
Dafne 2 pokoje
ul. Wolska 5, Niechorze
Zobacz szczegóły
Dafne 3 przy plaży pokoje
ul. Krótka 7, Niechorze
Zobacz szczegóły
Zobacz wszystkie
Ikona zamknięcia